top of page

TOIMINTA-AJATUS

Montessorikasvatus toteutuu päiväkodissamme varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin tavoitteisiin perustuen. Keskeistä on lapsen kunnioitus ja yksilöllinen kohtaaminen päiväkodin arjessa. Kodikas ympäristö ja mielenkiintoiset montessorivälineet tukevat lapsen toiminnallisuutta ja antavat eri ikäisille lapsille mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan. Aikuinen toimii linkkinä lapsen ja ympäristön välillä. Hän luo ja ylläpitää mielenkiintoista oppimisympäristöä lapsille. Aikuinen toimii myös rajojen asettajana. Aikuisten lämmin ja johdonmukainen toimintatapa päiväkodeissamme luovat turvallisen arjen lapselle.

Toiminta-ajatus: About Us

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Maria Montessori (1870-1952) oli italialainen pedagogi, jonka ajatukset lapsesta ja oppimisesta uudistivat silloisia oppimiskäsityksiä.

 

Montessori-pedagogiikka kunnioittaa lasta, tukee lapsen luontaista toiminnallisuutta ja kannustaa itsenäisyyteen. Montessori-pedagogiikka on lapsikeskeistä. Opetus etenee lapsen omien kykyjen ja mielenkiinnon mukaan.

 

Varhaiskasvatussuunnitelmamme noudattaa näitä pedagogisia perusteita ja arvoja.

maria.jpg
bottom of page